Home
Resor
Cork juli 2005  
Astrid fyller år i Budapest september 2005  
Wien juni 2006  
Dublin juli 2006  
Waterford-Dublin maj 2007  
Brighton juli 2007  
Malta mars 2008  
Ulla och Karin i London maj 2008  
Ulla, Claes, Kjell, Karin i Tallinn juni 2008  
Gun, Karin och Kjell i Dubblin juli 2008  
Berlin 2009